Kaande Pohe Search By Chords
Avdhoot Gupte Sunidhi Chauhan

Bhijalelyaa kshanan athvanichi phodni 
 [Em]            [G]            [Am]           [D]         
  
 Haladi sathi aasurlele halwe mann aani kaanti 
 [Em]           [G]          [Am]              [D]             
  
  
 Ayushya he  
 [Em]             
 Chulivarlyaa Kadhitale  
 [Am]              [Bb]       [G]     
 Kande pohe 
 [Em]               
  
 Durdeshichya rajkumaraachi swapne pahaataanna, 
 [Em]             [G]            [Am]                [D]           
  
 Aan mag dole ugdave mag hai diva swapn pahtana  
 [Em]            [G]                [Am]             [D]           
  
 Ayushya he  
 [Em]             
 Chulivarlyaa Kadhitale  
 [Am]              [Bb]       [G]     
 Kande pohe 
 [Em]