Video Tutorials with Chords
Search By Chords

Yeh Hai Bombay Meri Jaan
Mohammed Rafi O.P Nayyar

    [E] Aye Dil Hai Mushkil, 
  [B] Jeena Yahan 
Zara  [A] Hatke, Zara  [E] Bachke, 
Yeh Hai  [B] Bambay Meri  [E] Jaan 
 
 [E] Tara Rara  [A] Ra, Rara  
 [B] Ra, Ra Ra Rara  [E] Ra 
 
Kahi  [A] Bilding, Kahi Traamen, 
 Kahin Motor Kahin  [B] Mill 
Mil [B] Ta Hai, Yahan Sab Kuch, 
Ek Milta Nahi  [E] Dil 
Kahi  [A] Bilding, Kahi Traamen 
, Kahin Motor Kahin  [B] Mill 
Mil [B] Ta Hai, Yahan Sab Kuch, 
Ek Milta Nahi  [E] Dil 
In [A] Saan Ka Nahi Kahi 
 [B] Naamo Ni [E] Shan 
Zara  [A] Hatke, Zara  [E] Bachke, 
Yeh Hai  [B] Bambay Meri  [E] Jaan 
 [E] Aye Dil Hai Mushkil,  
 [B] Jeena Yahan 
Zara  [A] Hatke, Zara  [E] Bachke, 
Yeh Hai  [B] Bambay Meri  [E] Jaan 
 
Kahi  [A] Satta, Kahi Patta, 
 Kahi Chori Kahi  [B] Race,  
Kahi  [B] Dakka, Kahi Pakka, 
 Kahi  [A] Thokar Kahi  [E] Thess 
Kahi  [A] Satta, Kahi Patta, 
 Kahi Chori Kahi  [B] Race,  
Kahi  [B] Dakka, Kahi Pakka, 
 Kahi  [A] Thokar Kahi  [E] Thess 
Be [A] Karo Ke Hai 
 Kayi  [B] Kaam  [E] Yahan 
  
Be [A] Ghar Ko, Aawara, 
 Yaha Kehte, Has  [B] Has, 
Khud  [B] Kaate, Gale Sabke, 
 Kahe  [A] Isko Busi [E] Ness  
Be [A] Ghar Ko, Aawara,  
Yaha Kehte, Has  [B] Has, 
Khud  [B] Kaate, Gale Sabke, 
 Kahe  [A] Isko Busi [E] Ness  
Ek  [A] Cheez Ke Hai, 
 Kayi  [B] Naam  [E] Yahan 
  
Bura  [E] Duniya Ko Hai Kehta 
Aisa  [A] Bhola To Na  [A] Ban 
Jo Hai  [B] Karta Woh Hai Bharta 
Hai  [A] Yahan Ka Yeh Cha [E] Lan 
Bura  [E] Duniya Ko Hai Kehta 
Aisa  [A] Bhola To Na  [A] Ban 
Jo Hai  [B] Karta Woh Hai Bharta 
Hai  [A] Yahan Ka Yeh Cha [E] Lan 
Dada  [A] Giri Nahin 
Chal [B] Ne Ki  [E] Yahan