Chaand Sifarish Jo Karta Hamari Search By Chords
Shaan Fanaa

  [Dm] hmm hmm hmm hmmm  [C] la la la 
 [Dm] hey hey hey hey  [C] ah ha 
 [Dm] subhaan allaah subhaan all [C] ah 
 subhaan all [Dm] ah 
subhaan al [Dm] laah subhaan 
 al [C] lah subhaan al [Dm] lah 
 
 [Dm] valle valle,  [Dm] valle  
valle,  [Dm] valle valle 
 
 [Dm]   [C]   [Dm]  
 
 [Dm] chaand sifarish jo karta hamari 
  [C] deta woh tumko ba [Dm] ta 
 [Dm] sharm-o-haya pe parde gira ke 
  [C] karni hain hamko kha [Dm] ta 
 [F] zid hain ab toh hain khud ko mitana 
  [C] hona hain tujhmein fa [Dm] naa 
 [Dm] chaand sifarish jo karta hamari  
 [C] deta woh tumko ba [Dm] ta 
 [Dm] sharm-o-haya pe parde gira ke  
 [C] karni hain hamko kha [Dm] ta 
 
 [Dm] valle valle,  [Dm] valle valle 
 
 [Dm] teri adaa bhi hain jhonke wali 
  [C] chhu ke gujar jaane  [Dm] de 
 [Dm] teri lachak hain ke jaise daali  
 [C] dil mein utar jaane  [Dm] de 
 [F] aaja baahon mein karke bahana  
 [C] hona hain tujh mein fa [Dm] naa 
 
 [Dm] chaand sifarish jo karta hamari  
 [C] deta woh tumko ba [Dm] ta 
 [Dm] sharm-o-haya pe parde gira ke  
 [C] karni hain hamko kha [Dm] ta 
 
 [Dm] subhaan allaah subhaan all [C] ah  
subhaan all [Dm] ah 
subhaan al [Dm] laah subhaan al [C] lah 
 subhaan al [Dm] lah 
 
 [Dm] hain jo iraaden bata doon tumko 
  [C] sharma hi jaaogi  [Dm] tum 
 [Dm] dhadakane jo suna doon tumko 
  [C] ghabraa hi jaaogi  [Dm] tum 
 [F] hamko aata nahi hain chhupana  
 [C] hona hain tujhmein fa [Dm] naa 
 
 [Dm] chaand sifarish jo karta hamari  
 [C] deta woh tumko ba [Dm] ta 
 [Dm] sharm-o-haya pe parde gira ke  
 [C] karni hain hamko kha [Dm] ta 
 [F] zid hain ab toh hain khud ko mitana  
 [C] hona hain tujhmein fa [Dm] naa 
 [Dm] chaand sifarish jo karta hamari  
 [C] deta woh tumko ba [Dm] ta 
 [Dm] sharm-o-haya pe parde gira ke  
 [C] karni hain hamko kha [Dm] ta